Sint-Maartenschool   Hombeek; een school voor het leven....
Welkom InschrijvingenProficiat meester Casper! Sint-Maartenschool  Sint.maartenschool@telenet.be
 Hombekerkouter 18
  2811    Hombeek
  Tel: 015/415533
Pedagogisch project
Verkeersveiligheid
Info schoolbrochure (info over dagindeling, rapport, oudercontact,...)
schoolkalender
Schoolsportplanning
Goed-gevoel-team en pestactieplan
Foto's foto's van alle klassen
Links kleuterschool
lagere school

klasgebonden websites

onderwijs en opvoeding
educatieve software
Verslagen

Ouderraad
Schoolraad
leerkrachten leerkachtenhoekje
Contact telefoon en email