Sint-Maartenschool   Hombeek; een school voor het leven....
Welkom Inschrijvingen


Ieder van ons draagt zijn eigen koffer vol leuke herinneringen na de grote vakantie. Nu staan we aan het begin van een boeiend schooljaar. Samen gaan we onderweg en vullen we onze klas/schoolkoffer met veel leerrijke dingen. We kijken er samen met jullie naar uit!
 Sint-Maartenschool  Sint.maartenschool@telenet.be
 Hombekerkouter 18
  2811    Hombeek
  Tel: 015/415533
Pedagogisch project
Verkeersveiligheid
Info schoolbrochure (info over dagindeling, rapport, oudercontact,...)
schoolkalender
Schoolsportplanning
Goed-gevoel-team en pestactieplan
Foto's foto's van alle klassen
Links kleuterschool
lagere school

klasgebonden websites

onderwijs en opvoeding
educatieve software
Verslagen

Ouderraad
Schoolraad
leerkrachten leerkachtenhoekje
Contact telefoon en email