Sint-Maartenschool   Hombeek; een school voor het leven....
Welkom Inschrijvingen


 
 Sint-Maartenschool  Sint.maartenschool@telenet.be
 Hombekerkouter 18
  2811    Hombeek
  Tel: 015/415533
Pedagogisch project
Verkeersveiligheid
Info schoolbrochure (info over dagindeling, rapport, oudercontact,...)
privacywetgeving
privacyverklaring
schoolkalender
nieuwsbrieven: september
Schoolsportplanning
Goed-gevoel-team en pestactieplan
Foto's foto's van alle klassen
Links kleuterschool
lagere school

klasgebonden websites

onderwijs en opvoeding
educatieve software
Verslagen

Ouderraad
Leden ouderraad
Schoolraad
leerkrachten leerkachtenhoekje
Contact telefoon en email
Kinderparlement
verslagen