10op10 voor verkeersactieve basisscholen
De provincie Antwerpen hecht veel belang aan een goede theoretische en praktische kennis van verkeer en mobiliteit. Het label
10op10 wil basisscholen ondersteunen om hieraan intensief mee te werken. Onze school behaalde een tijdje geleden reeds voor
de zesde maal op rij het label!
Het 10op10-project
- is bedoeld voor de kleuter- en lagere scholen in de provincie Antwerpen
- is een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen
- geeft scholen de kans op een gestructureerde wijze aan verkeers- en mobiliteitseducatie te doen en tegelijk de vijf
daaraan gekoppelde eindtermen te realiseren
- wil verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk brengen
- promoot ouderbetrokkenheid
Meer weten?? …… provant.be/mobiliteit/verkeerseducatie/10op10/
Ook dit jaar hebben we weer subsidie ontvangen en hiermee werden we weer in staat gesteld om een mooi project uit te werken:
een fietsparcours voor kleuters rond de zandbak! Er zit nogal wat bochtenwerk en een steile helling in. Onze kleuters kunnen hun
rijvaardigheden hier zeker  op botvieren. We noemen dit project op onze Sint-Maartenschool dan ook "de Ronde van Frankrijk".
Hij wordt ingereden in de lente, nadat het gras twee keer gemaaid werd. Dank aan de provincie Antwerpen.Klik hier om terug naar de website van de sint-maartenschool te gaan.