Verslag OR 02/2018-2019

 

 

Aanwezig: Stefaan, Pieter, Anne DK, Leen, Jorien, Karolien, Anne VDW, Geert, Kris, Rozemarijn, Valerie, Nele, Hilde, Elsie, Bram

 

Verslag :

1.      Goedkeuring verslag OR 01/2018-2019

 

Goedgekeurd

 

2.      Evaluatie voorbije activiteiten

 

Info-avond en cafeetje:

 

Goed verlopen en goede opbrengst van cafeetje

 

Er blijven 38 kalenders over waardoor er nog niet veel winst gemaakt is. Elsie probeert deze nog op het grootoudersfeest te verkopen. Ontwerp was OK. Er kwam wel een opmerking van de ouders over de kwaliteit van de foto’s (slechter dan vorig jaar). Als we dit opnieuw doen, moeten we wel op zoek naar een nieuwe fotograaf. Er wordt geopteerd om volgend jaar te turven welke klassen kalenders kopen om zo te zien welke doelgroep we niet bereiken.

 

Dag van de leerkracht:

 

Is na een vergadering beslist om broodjes te kopen voor de leerkrachten. Dit werd zeer positief onthaald door de leerkrachten. Elsie bedankt de ouderraad in naam van de leerkrachten.

 

Lichtstoet:

 

De kar is heel mooi aangepast. De verlichting is last minute nog afgewerkt. Naar volgend jaar toe willen we de zijkanten nog verder versieren. Voorstellen zijn steeds welkom.

 

3.      Komende activiteiten

Grootoudersfeest (21 november):

 

Er komen reeds 5 ouders helpen, wat voldoende is voor de school.

 

Van de ouders wordt de vraag gesteld waarom het dit jaar op een woensdag georganiseerd wordt. Elsie geeft aan dat er geen specifieke reden is.

 

Mogen overgrootouders komen? Elsie neemt dit op naar volgend jaar toe.


Kersthappening (15 december):

 

De flyer is rondgegaan ter goedgekeuring: er zijn geen opmerkingen. Bart zal de flyers bestellen. Pieter stuurt een mail rond met vraag om te bussen (in het weekend van 1 december).

 

Voor catering werd het volgende voorzien: soep, braadworsten, pasta, hotdogs, champignons, warme hapjes

 

Voor de randanimatie hebben we een kinderkoor, bingo, dansoptreden en de SIMACON- band die komt optreden.

 

De volgende vergadering van de werkgroep Kersthappening is gepland op 15 november

 

De werklijst is rondgegaan op de ouderraad om verder aan te vullen. Nele vraagt aan de klasverantwoordelijken om rond te bellen om de lijst verder aan te vullen. Werklijst wordt bijgewerkt door Nele (evt. Google Drive zodat iedereen de laatste versie kan zien)

 

4.      Info-avond Gezinsbond in samenwerking met de Hombeekse scholen.

 

De gezinsbond wenst een (of 2) info-avonden te organiseren in samenwerking met de 2 Hombeekse scholen. Er zijn verschillende thema’s mogelijk. Er wordt van de scholen verwacht om de catering om de beurt voor hun rekening te nemen.

 

De organisatie zelf gebeurt door de Gezinsbond.

 

De ouderraad staat achter dit initiatief. Voorkeur gaat uit naar ‘Stress bij kinderen’ vervolgens ‘Sociaal (v)aardig’. Stefaan neemt dit verder op met de Gezinsbond.

 

5.      Varia Graveeractie:

De graveeractie was een succes. Hieruit vloeit het voorstel om de gemeenschapswachten tegen het einde van het jaar nog eens uit te nodigen om de communiefietsen nog te laten graveren.

 

Uitstuif (21 juni):

 

We zoeken kandidaten om de werkgroep Uitstuif te vormen: Bram, Jorien, Extra kandidaten kunnen zich steeds aanmelden.

Laptops:

 

De laptops zijn toegekomen op school. De ouderraad heeft haar hulp aangeboden aan de school om de laptops te configureren. We wachten hiervoor op antwoord van Dirk of Gerlinde.

 

Facebook:

 

Ouders ervaren het als positief dat er meer gepost wordt.

 

Leen W. maakt evenement aan voor Kersthappening. Rond 1 december wordt de flyer opnieuw gepost.


Fietsgoot:

 

Op de vorige vergadering werd het idee van een fietsgoot aan de poort van de school geopteerd. De school vindt de nadelen niet opwegen tov de voordelen en kiest ervoor om dit niet te doen.

 

Betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten:

 

De ouders merken een positieve trend in de betrokkenheid van ouders bij schoolse activiteiten.