Een dagje op school

Wat? Wanneer?
Ochtendbewaking Vanaf 7 uur in de refter
(-3,5-jarigen worden vanaf 8 u ook in hun eigen klaslokaal opgevangen door hun eigen juf)
Voormiddag Van 8.25 uur tot 12.05 uur
Speeltijd Lagere school: 10.05 uur - 10.20 uur
Middag 12.05 uur: boterhammetjes in de refter (brooddoos verplicht)
13.00 uur: middagpauze (thuisetertjes niet vroeger op de speelplaats a.u.b.)
Namiddag Van 13.25 uur tot 15.30 uur
Speeltijd Lagere school: 14.15 uur - 14.30 uur
Avondbewaking Van 15.30 uur tot 18.00 uur in de refter of buiten
«Studie»bewaking in de grote refter
Woensdagmiddag Opvang tot 13.00 uur

Maak alleen gebruik van de refter, de ochtend- en de avondbewaking als het echt niet anders kan.

Aandacht!

Omwille van veiligheidsredenen worden de toegangen tot de schoolgebouwen beperkt tijdens de morgenopvang en het avondtoezicht.

's Morgens is de opvang bereikbaar via de ingang van de grote refter (hellend vlak) en de ingang van de kleuterrefter (trapjes).

's Avonds en op woensdagmiddag is de opvang enkel bereikbaar via de ingang van de kleuterrefter.

Bij problemen kan je de toezichters bereiken op het nummer 0477/54 18 88

Dit nummer is enkel bereikbaar tussen 7.00 uur en 8.00 uur 's morgens en tussen 15.45 uu en 18.00uur 's avonds.

Op woensdag ook tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Buitenschoolse opvang: tijdens alle vakanties en voor alle Mechelse kinderen (bel 015/29 83 69

in ’t Oud Moederhuis: Maurits Sabbestraat 119  te Mechelen 

in het dorpshuis te Leest

Lucienne Bosmans, Oude Bankstraat 19  te Hombeek (047796 82 41)

                                  

Voor alle vormen van kinderopvang kan je terecht op:

www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen (tel. 015/29.83.24)

of  vraag een babysitter bij de gezinsbond van Hombeek: 015/41 11 35 of 0477968241