Totaal vrije plaatsen in de sint-maartenschool voor schooljaar 2017-2018:
Geboortejaar 2015:5
                        2014:0
                        2013:5                       1ste:0
                        2012:0                       2de:1
                                                          3de:0
                                                          4de:0
                                                          5de:0
                                                          6de:0

Beste ouders,

Hierbij ontvangen jullie een bijlage bij onze schoolbrochure.  Deze is zeer belangrijk voor de kinderen geboren in 2016.  Ken je kinderen uit je familie, uit je buurt of in je vriendenkring die graag op onze Sint-Maartenschool zouden aanmelden en inschrijven?  Vraag ze dan zeker onze school te bellen om een afspraak te maken tussen 15 januari en 9 februari(015/41 55 33).

Vriendelijke groeten,

Elsie Van Borm en Dirk Buelens

Inschrijven in de Sint-Maartenschool voor 2018-2019  (geboortejaar 2016 en vorige)              

                 Mijn doc\lop\2018-2019 samenvatting inschrijven

1.       AANMELDEN : tussen 15 januari en 9 februari 2018

In onze school zijn 24 plaatsen in elke kleuterklas en 23 plaatsen in elk leerjaar.  Elk jaar is er plaatsgebrek, kom je kind dus zeker aanmelden tussen 15 januari  (9.00 u) en 9 februari 2018 (12.00 u)

Bel hiervoor naar de directeur op 015/41 55 33 tijdens de schooluren. 

Hij maakt tussen 15 januari en 9 februari 2018 met jou een afspraak op school om aan te melden.

 

Je brengt mee:

1.1. Het ID van je kind of een recente “Samenstelling van het Gezin”.   Dit kan je afhalen op het gemeentehuis of aanvragen met je computer.  Bv. In de zoekmachine van  www.mechelen.be “samenstelling van het gezin” intikken en je gegevens noteren op het aanvraagdocument. 

1.2. Eventueel nog een bijkomend ander bewijs.  Lees hieronder welk.  De bewijzen moeten ten laatste de dag van inschrijving in orde zijn, zoniet verliest je kind zijn gunstige gerangschikte positie die het door aanmelding verkregen had.

BEPAALDE KINDEREN KRIJGEN VOORRANG:     

2.1. Broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in onze school.  Geen extra bewijs nodig.                                        

2.2. Ook stiefbroers en –stiefzussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.  Bewijs: “Samenstelling van het Gezin” of een kopie van het ID van je kind meebrengen.                                                                                                                                                 

2.3. Kinderen van personeel van de school, dus leraren, secretariaatsmedewerkers…Geen extra bewijs.                      

2.4. Kinderen uit gezinnen waarvan broers en/of zussen vorig schooljaar of huidig schooljaar 2017-2018 recht hadden op een schooltoelage.  Bewijs: een brief van de afdeling Studietoelagen of een rekeninguitreksel.                                                                 

2.5. Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.  Bewijs: verklaring op eer. 

Kinderen uit 2.4 en 2.5 zijn “indicatorleerlingen”.  Alle andere zijn “niet-indicatorleerlingen”.

2.       VOORRANG OF “ KORT BIJ DE SCHOOL”?

Per geboortejaar is er plaats voor vijf “indicatorleerlingen” en negentien “niet-indicator-leerlingen”.  Per leerjaar is er plaats voor vijf “indicatorleerlingen” en achttien “niet-indicator-leerlingen   De bedoeling is dat er leerlingen uit alle soorten gezinnen een plaats krijgen op onze school.   Kinderen met voorrang krijgen eerst plaats.  Zijn er onvoldoende indicatorleerlingen aangemeld, worden de lege plaatsen doorgegeven aan niet-indicatorleerlingen en omgekeerd.  Binnen deze categorieën worden de leerlingen gerangschikt op volgorde: wie kortst bij de school woont eerst; wie verst af woont laatst.  We gebruiken hiervoor google-maps met instelling “voetganger”.  Ouders die reeds een huurcontract of een contract met een bouwaannemer hebben voor een woning kort bij de school geven best een kopie hiervan af ten laatste op het moment van de inschrijving.  De afstand tot de school zal berekend worden op basis van het adres dat op dit contract staat.  Opgelet: ook in de Esdoornschool van Hombeek kan je “aanmelden”.  Je schoolkeuze primeert op de afstand!

BRIEF OF EMAIL :   Ten laatste 20 februari 2018 krijg je als ouder een email of een brief.  Als je kind gunstig gerangschikt is, dan mag je komen inschrijven.  Als er voorlopig geen plaats is in onze school, dan krijg je uitleg over de stappen die je kan zetten om toch nog een plaats te vinden.   Dit document noemt dan een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving.

3.       DEFINITIEF INSCHRIJVEN : tussen  5 en 23 maart 2018

De ouders van kinderen die een plaats hebben, bellen met de school op 015/41 55 33. Zij maken een afspraak en  komen het inschrijvingsregister handtekenen.  Breng op het moment van inschrijving zeker je bewijs mee op basis waarvan je kind voorrang heeft.  Je kind is dan definitief ingeschreven.  Je  krijgt een bewijs van inschrijving mee.  Gescheiden ouders schrijven best samen in.  Komt er maar één ouder, dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder akkoord is met de inschrijving.  Tenzij die laat weten dat hij het niet eens is.                                                                              

4.        “OPVIS” : tussen 26 maart en 20 april 2017

Ouders die mochten inschrijven, maar dit niet deden, verliezen hun plaats.  De ouders waarvan het kind de eerstvolgende meest gunstig gerangschikt is, krijgen een email of brief.  Zij maken een afspraak en komen het inschrijvingsregister handtekenen ten laatste 20 april 2018. Breng op het moment van inschrijving zeker je bewijs mee op basis waarvan je kind voorrang heeft als dit nodig is. Je kind is dan definitief ingeschreven.  Je krijgt een bewijs van inschrijving mee.                       

5.       VRIJ INSCHRIJVEN: vanaf 22 mei 2018

Vanaf 22 mei 2018 (9.00u) kan iedereen vrij inschrijven als er nog plaats is.  Meestal is de school dan reeds volzet, dus best eerst bellen met de school om te horen of er nog plaats is:  015/41 55 33.  Je krijgt steeds een bewijs van inschrijving of een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving mee. 

6.       NAAR SCHOOL:

Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 en 3 jaar is.  Er start een groep kleuters op de eerste schooldag: na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag.  Kleuters ouder dan 3 jaar kunnen op elk moment instappen.

7.       BEMIDDELING EN INFO:

Je hebt het gevoel niet eerlijk behandeld te zijn?  Of je wenst meer informatie?  Neem dan contact op met:

7.1. De directeur van de school:  Dirk Buelens : 015/41 55 33

7.2. Het CLB van de school: Het Kompas te Mechelen : 015/41 89 11

7.3. De LOP-deskundige: Wilfried Sel : 0491/35 11 20

7.4. De Commissie voor Leerlingenrechten te Brussel: 02/553 99 31


Naar school:
Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 en 3 jaar is. Er start een groep kleuters op de eerste schooldag: na de zomervakantie, na de
herfstvakantie , na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag. Kleuters ouder dan 3 jaar kunnen op
elk moment instappen.Inschrijven in een school: klik hierNog meer lezen over inschrijvingen:  klik hier