Verslag kinderparlement (KP)                    Woensdag 18-10-2018                                13.20 - 14.10

Samenstelling:

1.      Vic Buekenhout (afwezig)

2.      Hanna Van Kerckhoven

3.      Dries Teuniers

4.      Govert Liekens

5.      Lentl Van Loo

6.      Eliese Verlinden

       Pedagogisch directeur: Juf Elsie Van Borm

       Zorgcoördinator, verslag: meester Koen Pauwels

 

 

1. Welkom en kennismaking

Dit is de eerste bijeenkomst. Er zijn 3 jongens en 3 meisjes die de leerlingen vertegenwoordigen.

 

2. Gespreksafspraken

Als lid van het leerlingenparlement vertel je de mening of ideeën van jouw klas.

Je hoeft geen vinger op te steken, maar het mag. Je laat elkaar uitspreken en luistert naar elkaar.

 

3. Speeltijdafspraken

5de:

Õ       Jongens spelen samen, meisjes spelen samen

Õ       Als iemand valt, zorgt iedereen voor elkaar

 

3de:        

Õ       De boksbal heeft al veel meegemaakt. Iedereen moet hier goed mee voor zorgen.
Afspraak: op de boksbal mag je slaan met je handen. Niet met de voeten, niet op zitten of op springen.

 

2de:

Õ       we gooien met niets: herfstvruchten, takken, zand, …

 

4de:        

Õ       Ruzie voor takken gebeurt niet meer vaak; veel kinderen in één groot kamp

Õ       Het apenparcours wordt ook veel gebruikt.

Õ       Er zijn meer verschillende speelactiviteiten, dus minder ruzie.

Õ       Hek achter de goal opendoen om bal makkelijker te halen of daar meer te spelen. Nadeel: kinderen van de hutjes lopen over het voetbalveld, hutjes is meer een rustige plaatsjes die wel willen behouden.

Õ       in de speelweide ligt heel wat schors. Je kan hier een hoop mee maken, maar liever niet tegen de draad.

 

6de:

Õ       buitenklas: hier liggen noten, stokken, bladeren in. Kan hier een borstel komen?

Afspraak: In een buitenklas is het logisch dat er materiaal uit de natuur ligt. Je mag een borstel vragen aan de leerkracht om de klas of het veld (bolsters) te vegen.

Õ       poortje om bal te gaan halen: er is een poort, maar die is op slot. Zo kan er niemand in het school als de school niet open is. De leerkrachten moeten ook weten wie er even een bal gaan halen is.

Õ       Lijnen op het voetbalveld: leerkrachten bekijken dit

Õ       een boomhut zou leuk zijn, bv op palen tegen de boom

Õ       Afspraak: in de speelweide altijd voeten op de grond of op apenparcours. Nergens bovenop klimmen.

 


 

 

4. GGT + Rode Neuzen Dag

Onze school probeert één project tijdens het schooljaar te steunen. We hebben al acties gedaan voor Kom op tegen Kanker, Warmste Week,… dit jaar zijn het de Rode Neuzen. Het GGT organiseert hier de actie rond.

6: Rode Neuzen: nu al veel geld ingezameld.

5: GGT: heel leuk, goed idee om een team te hebben zodat iedereen zich goed voelt.

Via de brievenbus kan je ook melden dat je je niet goed voelt. Positieve, leuke dingen of tekeningen mogen hier ook in!

4: GGT: Nieuwe dieren (bv kippen): probleem is dat er in de vakanties of weekend niemand voor kan zorgen.

3: GGT: coole kikkers werken goed, in toilet mag dit terug hangen

2: Rode Neuzen: de meester heeft het goed uitgelegd.

 

Afspraak: We zamelen samen met de hele school geld in, het is geen wedstrijd tegen elkaar.

 

5. Sinte-Mette

Õ       Bijna alle leerlingen van het parlement gaan elk jaar naar de stoet. Hopelijk zijn er veel kinderen van onze school.

Õ       In de klas knutsel je een lampion: breng dit mee naar de stoet.

Õ       De ouderraad van de school heeft een kar, je mag (samen met mama en papa) bij die kar gaan lopen.

 

6. Kerstmarkt

Dit jaar is het een kersthappening. Minder tijd steken in kraampjes, maar meer voor de kinderen: kerstkoor en een kinderbingo met leuke prijzen. Er komt een programma met alle activiteiten en uren op.

 

 

7. Varia

Õ       Trappen voor fietsjes is moeilijk (vooraan en achteraan).

Mijnheer Dirk en juf Elsie hebben dit ook al opgemerkt. Het is moeilijk om hier een goede oplossing voor fietsers én voetgangers te vinden. De leerkrachten denken er eens over na.

Õ       Fietsen graveren: heel goed. In zesde krijgen veel leerlingen een nieuwe fiets na hun communie. Kan dit op het einde van het schooljaar? Eliese (6de) vraagt dit aan de fietsgraveerders.

Õ       warm eten of smos s middags: dit is een heel karwei om inkopen te doen, kost veel geld. Onze school is hier te klein voor, in secundaire scholen kan dit wel.