Verslag kinderparlement                          Woensdag 20 januari 2016       8:25- 9:20

Aanwezig:

1

Maaike Vanderhaegen

2

Elise Gerards

3

Roos De Ridder

4

Jasper Theuniers

5

Jinthe De Bondt

6

Roos Van Cauwenbergh

Directie

Mevr. Elsie van Borm

zoco

Marja Hendrickx

 

1.      Welkom door juf Elsie en juf Marja, gedicht ‘Koffers’ naar aanleiding van gedichtendag op donderdag 28 januari. Dit is ook de start van de poëzieweek 2016: thema: herinneringen.

 

2.      Wat na het kinderparlement?

Goed kijken op blad Kinderparlement in de Sint-Maartenschool.

Steeds TO DO (te doen) opnemen in verslag, verslag op schoolsite (leerkrachtenhoekje) plaatsen.

 

3.      Evaluatie kerstmarkt: algemeen: zeer goed! Bravo aan alle werkers.

+ punten:

Veel volk - mooi aangekleed - lekkere wok - kinderkramen binnen was zeer goed -

veel kraampjes van kinderen - vrij rondgaan op de kerstmarkt (voor de grotere kinderen)

- punten:

plaats van de vuurkorven (te dicht bij sportzaal…)

             suggesties:

             Met geld betalen i.p.v. met kaarten - ook friet op de kerstmarkt - speelplaats (vooral

             arena ook verlichten) - muziek in de sporthal voor de gezelligheid

             Kinderanimatie?

             Aan karaoke en tablet wel wat drukker.

             Goed voor de kleinere kinderen.

             Spelletjes waren wel leuk maar de kinderen gingen vaker rond: eten, kraampjes….

             Opruimen door de kinderen was niet altijd oké.

 

4.      Zeg stop tegen pesten: we doen op do. 4 februari 2016 mee aan de move tegen pesten.

- Bestaat pesten op onze school?

   2: Ja, niet in onze klas.

   3: Plagen en een beetje pesten. Bij voetbal, dan moet de bal weg voor een tijd.

   4: Pesten niet, ruzie wel. We praten het uit met de juf in de klas tot het is opgelost.

   5: Geen gepest in onze klas. Bij conflict, plagerijen praten we het uit. Indien nodig

        met juf Sandy.

   6: Geen probleem in onze klas, soms heftige ruzies, conflict. We bespreken dat dan

        met meester Koen en de betrokken kinderen. Het is soms ruzie tussen de

        jongens van 5 en 6 door het voetbal op de speelplaats.

- We hebben en doen veel om ruzies en pesten te voorkomen of te doen

   stoppen. Wat kunnen we nog meer ondernemen om ruzies, pesten te voorkomen?

   -> goede bewaking: meer dan “Ik zal er op letten.”

   -> tegel(s) tegen zinloos geweld op de speelplaats. Daar kan je gaan op staan om na

       te denken…

   -> 2 kinderen van het zesde leerjaar mee verantwoordelijk maken op de speelplaats

 

 

 

5.      TO DO

- Leerkrachten bespreken ideeën en suggesties onder punt 4 in de personeelsvergadering van 

   25 januari 2016 met juf Elsie.

- Afgevaardigden brengen verslag kinderparlement in de klas in de week van 25 tot 29 januari

   2016.

- Afgevaardigde 4 de leerjaar kijkt na of er een ‘klasbrievenbus’ is in de klas. Zorgt mee dat er

   een is.

 

Hartelijk dank voor de goede vergadering aan allen.

C:\Users\leerkracht\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W40J50XR\duimen_omhoog_11[1].jpg

Verslag,

juf Marja