C:\Users\Gebruiker\Dropbox\!!!Dirk-Elsie\LOGO'S\nieuw logo kleur met naam school ernaast.jpg

NIEUWSBRIEF   januari 2019

Beste ouders,

Zeer belangrijk!!

-         Op onze kalender ontbreekt een datum.  Vrijdag 8 februari moeten de kinderen niet naar school komen!  Het is een facultatieve verlofdag.  Wil dit noteren in jullie agenda’s aub.

-         Alle kinderen (ook die te voet met de bus of met de wagen komen) moeten nog een fluo-hesje dragen tot aan de krokusvakantie.

 

Enquête:

We bespraken de enquêtes die jullie als ouder hebben ingevuld met de leerkrachten.  Het overgrote deel van de scores was zeer positief.  Dank voor het vertrouwen in onze werking!  Toch hebben we enkele werkpunten weerhouden en besproken:

-         Graag meer aandacht voor computers”.  We hebben ondertussen van de ouderraad 13 nieuwe laptops gekregen en in de kleuterschool is een tweede tablet in gebruik genomen.  In de 3de kleuterklas hebben we een groot TV-scherm geplaatst waarop een laptop wordt aangesloten.  Op 28 november hebben we de conferentie voor onze leerkrachten in teken gezet van ICT.  Een spreker kwam ons tonen waar we een heleboel interessante software konden vinden die zeer geschikt is voor de basisschool.

-         “Hulpouders inschakelen”.  Onze zorgcoördinator, meester Koen, heeft begin dit schooljaar opgevraagd wanneer elke ouder beschikbaar is voor de school.  We zullen deze lijst gebruiken bij het inschakelen van “hulpouders”.  We zoeken enkele mensen om onze composthopen eens om te draaien en de compost te zeven.  Kandidaten?  Dit mogen ook grootouders zijn.

-         “Aantrekkelijkheid voor schriftelijke info van de school”.  We doen ons best om brieven voor jullie zo overzichtelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken.  Je kan vanaf nu ook de nieuwsbrieven en ander nieuws terugvinden op www.facebook.com/sintmaartenschoolhombeek/

-         “Kan beter: Informatie over wat er op school gebeurt”.  We hebben dit als belangrijkste werkpunt gekozen.  Dit wordt op de komende personeelsvergaderingen verder uitgewerkt.  We houden jullie op de hoogte.

 

Woensdagnamiddag-opvang:    

Deze opvang wordt begeleid door Willem en vangt aan vanaf 12.10u tot 17.00u. Je beslist zelf of je sporadisch of wekelijks wil gebruik maken van deze opvang. Tarieven kan je terugvinden in onze info-brochure.  Boterhammetjes en eventueel een vier-uurtje meebrengen, water en (choco-)melk worden gratis aangeboden.

 

Lees(groot)ouders gevraagd:

We merken dat er steeds meer nood is aan ondersteuning op gebied van taalontwikkeling.

Voorlopig zien we dit vooral in de kleuterschool.  Er zijn nu al wat kleuters die hiervoor extern ondersteund worden (bv. via logopedie).    Concreet zijn we ook zoek naar één of meerdere ouders of grootouders die het zien zitten om met een groepje kinderen (3-7 jaar) op school talig aan de slag te gaan.  Dit gebeurt best op regelmatige basis en kan vanaf momenten van een half uurtje.

Tijdens die momenten zou er dan spelenderwijs, via verhalen, met materiaal,… heel veel woordenschat aan bod komen.  Uiteraard word je hier niet aan je lot overgelaten: juf Charlot (zorgleerkracht kleuters) en meester Koen (zorgcoördinator) voorzien de ruimte, het materiaal, de planning en staan klaar voor alle vragen.  Wie?

 

Kinderbijslag wordt Groeipakket:

Vlaanderen neemt de uitbetaling van de kinderbijslag over. Die kinderbijslag heet voortaan Groeipakket. Voor elk kind komt er een vast startbedrag van 163,20 euro. Die basissom kan wel nog aangevuld worden met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren. Voor de geboorte (of adoptie) krijgt men al een startbedrag van 1.122 euro. Dat is het vroegere kraamgeld. Dat startbedrag kan vanaf vier maanden voor de geschatte geboortedatum aangevraagd worden.

 

Rode Neuzen actie!

Gedurende 2 maanden konden onze kinderen zich inzetten voor de Rode Neuzen actie.  Zij mochten klusjes doen bij familie of vrienden en kregen hiervoor een kleine vergoeding.   Alle kinderen hebben zich goed ingezet, zelfs de jongste kleuters deden guitig mee.

Lowie VAbe rode neus20181119_15074720181114_134852image1 (1) IMG-20181119-WA0115    thumbnail_IMG_20181108_080840[1] 20181116_104433

De slagzin ‘kleine beetjes maken groot’ werd waar!  Met onze Sint-Maartenschool haalden we maar liefst 2359,29 euro op, deze opbrengst gaat integraal naar de Rode Neuzen actie.  www.rodeneuzendag.be     

Zoals het hoort, werd de actie afgesloten door een heuse slotshow.  Bedankt aan iedereen, werkers en schenkers!

656068107Afbeeldingsresultaat voor trotse rode neus drager                                            Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen  Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen

 

Agenda:

6 tot en met 15 febr: projectweek “verschillende culturen”

vrijdag 8 febr: geen school (facultatief vrij)

23 en 24 febr: kippenrestaurant: kip op 4 verschillende wijzen; de lekkerste van het land; zoveel als je wil!

vrijdag 1 maart: carnaval…. De kinderen komen verkleed naar school zoals zij zelf willen.

2 tot en met 10 maart: krokusvakantie

vrijdag 15 maart: koffiestop en voetbaltornooitje met Leest en Zemst-Laar

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Juf. Elsie, pedagogisch directeur en mr. Dirk, algemeen directeur