Schoolraad

Overlegstructuur tussen de verschillende schoolparticipanten over alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven. Deze vergadering heeft een verregaande beslissingsbevoegdheid.
Ouders, leerkrachten en schoolbestuur hebben elk drie afgevaardigden .
Voorzitter van de schoolraad: Reinilde van Dam: 015 460045
Voor de leerkrachten: Petra Keulemans, Walter Segers, Christel Van Steenwinkel
Voor de ouderraad: Stefaan Deleus, Bart Fierens , Hilde Emmeregs
Voor het schoolbestuur: Marc Van Der Heyden, Anne De Koning, Hilde Willems

verslag schoolraad juni 2011

verslag schoolraad juni 2012

Verslag schoolraad juni 2013

verslag schoolraad juni 2016

verslag schoolraad juni 2017

verslag schoolraad juni 2018