Pedagogisch projectTijdens personeelsvergaderingen en conferenties wordt er dit jaar gewerkt rond het nieuwe leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ van het katholiek basisonderwijs.

Het nieuwe leerplanconcept zal vanaf 1 september 2019 ingang vinden in onze school.

 

Als tweede pedagogisch project hebben we gekozen om het digitaal systeem ‘Zorgkompas’ verder uit te werken, te onderzoeken.

Zorgkompas is een systeem dat onze kinderen opvolgt doorheen hun hele loopbaan op onze Sint-Maartenschool. Het registreert alle gegevens, meldingen, resultaten, … van elke leerling zodat deze eenvoudig te raadplegen zijn door de klasleerkrachten.