1. De klasleerkrachten

De klasleerkrachten blijven een belangrijke rol spelen. Klasleerkrachten proberen het pesten in eigen klas eerst op te lossen. Voelen de kinderen dat het nog niet opgelost raakt, dan kunnen ze iemand aanspreken van het goed-gevoel-team.

2. Het Goed Gevoel Team:

Juf Marja , juf Sandy en meester Koen Koen zijn op onze school de aanspreekleerkrachten van dit team:


3. Stopt het pesten nog niet:

Het pestprobleem wordt bekeken geval per geval. Soms kan erover praten al veel oplossen. Lukt dit echt niet dan gaan we pesten proberen te stoppen met de no blame aanpak.

Dit gebeurt in volgende stappen:

Stap 1: gesprek met het slachtoffer

Stap 2: pesters, meeloper en neutrale leerlingen uitnodigen voor een gesprek

Stap 3: het probleem uitleggen, de empathie van de leerlingen aanwakkeren.

Stap 4: het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen aanwakkeren.

Stap 5: ideeën van elke groepslid om tot concrete voorstellen te komen

Stap 6: kinderen tijd en ruimte geven om hun voorstellen uit te voeren.

Stap 7: een gesprek met elk afzonderlijk om te weten te komen hoe het nu gaat met het slachtoffer en met de anderen.

4. Ten slotte:

Zijn al deze stappen doorlopen en het pesten houdt niet op, aarzel dan niet mijnheer Dirk te contacteren.

Folder 'Pesten op school, wat doe je eraan': klik hier