OR 7/11/2017

Verontschuldigd: Bram, Annissa, Yves, Belle

Aanwezig: Heleen, Bart, Pieter, Elsie, Geert, Stefaan, Rozemarijn, Leen, An DK, Hilde, Chris, An Vdw, Mia, Marijke, Nele, Tom

Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

 

1.      Voorbije activiteiten

a.      Info-avond/cafeetje + kalenders

Beter dan vorig jaar, meer volk, meer cava (nu 15 flessen) koud leggen en iets minder bier, voorstelling ouderraad in kleuterklassen loopt iets moeilijker (leerkracht aanspreken op voorhand zodat ze weten dat er nog iets gezegd zal worden)

Info in cafeetje projecteren of standje om mensen aan te spreken.   Glaasje aanbieden aan nieuwkomers. 

130 kalenders verkocht: Volgend jaar misschien 10 minder bestellen indien prijs dan niet hoger wordt door er 140 ipv 150 te bestellen; Dit jaar de overschot over de klassen verdelen, elke klas ééntje geven om omhoog te hangen.  

b.     Sprookjeswandeling

Heel goed, veel volk, voor iedereen toegankelijk, schitterend weer.

Enkele aanpassingen naar volgend jaar zodat het werkbaarder is.  Groepjes niet tegelijk laten vertrekken omdat ze de opdrachten dan van elkaar niet kunnen zien.  Doe-opdrachten waren leuker dan vorig jaar.  Korte wandeling was wel kort.   Bij slecht weer zou dit lastig worden voor buggy’s en rolstoelpatiënten.

Werklijst was weer moeilijk om ingevuld te geraken. 

Is het haalbaar om dit elk jaar aan te bieden?  Misschien om de 2 jaar organiseren.  Beslissing: het nog een kans geven volgend jaar.   Ander concept bedenken rond wandeling met werkgroep…

c.      Dag van de Leerkracht

Leuk intiatief, Roos heeft dit grotendeels zelf gedragen samen met enkele andere mama’s.  Dit elk jaar blijven doen.  In mei verder afspreken.

 

2.      Komende activiteiten

a.      Lichtstoet

5 november: kar werd al wat aangepast, lichtjes testen, versiering met bieten was goed met ander licht erin.  Paard beetje hoger proberen te plaatsen op wagen.  Geert coördineert dit verder.  Eventueel snoepjes uitdelen volgend jaar.  Er waren veel kindjes aanwezig die de kar mee hielpen trekken= positief!

Foto’s op FB en website zetten.

 

b.     Studiereis Düsseldorf:

Activiteit ouderraad ipv op het einde van het jaar omdat er dan vaak niet veel tijd is om nog een moment te vinden.

Bus is vastgelegd. 50 plaatsen beschikbaar, momenteel 36 deelnemers,

25 november: 12u vertrek aan school, 20.30u ginder terugreis

13 euro/ volwassene, 6 euro/kind

Vrije plaatsen: Nadine, Tina, Nicole, Hilde Verbr, Belle, schoolbestuur uitnodigen om de plaatsen in te vullen

 

c.      Kerstmarkt

9 inschrijvingen tot nu toe.  Op FB oproep lanceren. 

15 november vergadering

Lichten ophangen op zondag 3 december om 14.30u.

Flyer is besteld.  Bussen weekend 25 november: werd verdeeld, Tom coördineert

 

3.      Varia

a.      Cubbzz: we stappen er met de school niet mee in, op kerstmarkt mag hij gerust komen staan

b.     Grietsers: ook uitnodigen op kerstmarkt, An Vdw vraagt hen dit, sociaal intiatief gratis stand geven

 

22 januari 2018 volgende vergadering om 20u