Verslag van de ouderraad van dinsdag 6 september 2011. om 20.00u in het personeelslokaal.
Ouderraad 06/09/2011 Verslag
Goedkeuring van het verslag ouderraad 17/05/2011

Het verslag betreffende de ouderraad van 17/05/2011 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

A) Samenstelling ouderraad:

Wij verwelkomen twee nieuwe leden:
Bart Fierens
Geert Vandepoel

 Kristine Dedoncker heeft te kennen geven geen lid meer te willen zijn van de ouderraad.

Bij deze verwelkomen wij de nieuwe leden en danken wij Kristine voor haar inzet.


B) Verdeling functie bestuur ouderraad:

Het bestuur zal uit volgende leden bestaan:
Voorzitter:             Stefaan Deleus
Ondervoorzitter:         Greet Koeck
Penningmeester:         Jos Goossens
Verantwoordelijke catering:     Hans Andries
Secretaris:             Tom Liekens

Bij deze willen wij Greet nogmaals bedanken voor haar inzet van de voorbije jaren in haar functie van voorzitter. Wij zijn ook verheugd dat Greet haar ervaring nog wenst door te geven in haar functie van ondervoorzitter.

C) Vaststelling definitieve lijst klasverantwoordelijken

De lijst van de klasverantwoordelijken wordt aanvaard.
Hans zal 6A voor zijn rekening nemen
Pascal zal 6 B voor zijn rekening nemenD) Opmaak voorlopig jaarprogramma

Agenda wordt aanvaard.
De ouderraad zal op volgende data doorgaan:
06/09/2011, 09/11/2011, 19/01/2012, 19/03/2012, 15/05/2012
De vergadering zal telkens doorgaan in het personeelslokaal om 20 uur

13/09/2011 info avond + cafeeke
18/10/2011 gespreksavond ouderraad “veilig woon school verkeer”
20/11/2011 Mozeswandeling
04-05/02/2012    restaurantdagen
02/03/2012 Koffiestop
29/04/2012 Plantenbeurs
12/05/2012 Schoolfeest

E) Lidmaatschap VCOV
Het VCOV is een overkoepelend orgaan voor de ouderraad. Zij stellen diverse informatie en brochures ter beschikking. De jaarlijkse bijdrage is 90€.
    
Evaluatie uitstuif

Uitstuif had plaats op 28/05/2011.
Stefaan wenst Greet nogmaals te bedanken voor de inzet in haar zoektocht naar medewerkers.
Positieve commentaren over de academische zitting.
Een speciale dank voor mevrouw Mieke Van Hecke.
Misschien wat minder bezoekers dan gehoopt of verwacht.
De rondleiding door de vernieuwde school werd als positief ervaren.
Naar de toekomst toe de helpers een drankkaart geven. Dit om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Dirk heeft het voorstel om de school om de 2 jaar open te stellen voor de ouders.
Praktische bezwaren:
In combinatie  met de uitstuif: datum valt  laat op het schooljaar.
In combinatie met open deur – schoolfeest: praktische uitwerking lijkt moeilijk.


Eventueel zou dit als een afzonderlijk evenement kunnen plaatsvinden.
Diverse optie zullen op later tijdstip nog bekeken worden.

Stand van zaken kalender

Foto’s zijn klaar
Concept van vorig jaar blijft behouden.

Een paar aanpassingen zullen doorgevoerd worden:
Feestdagen zullen mee op kalender komen.
Extra maand september wordt toegevoegd.
Speciale vermelding voor de eerste vergadering  werkgroep verkeer

Prijs blijft 10€.
Zal gedrukt worden in 200 exemplaren.

De suggestie wordt gemaakt om de foto’s eventueel in september te nemen.
Op deze manier staan alle kindjes op de kalender.

Het is de bedoeling om de kalenders te verkopen op de info avond.
Er zal een stand staan aan de inkom van de school.
De klasverantwoordelijken halen hun exemplaren in het personeelslokaal. Zij zullen deze verkopen tijdens de info in hun respectievelijke klas.

Organisatie info-avond + kafeetje

Kleuters om 19 uur; lagere school om 20 uur

Hans zorgt voor bestelling drank.
Jos zorgt voor wisselgeld.

Er zijn voldoende helpende handen voorzien voor de organisatie van het kafeetje.
Alle dranken aan 1.60€Organisatie gespreksavond
Deze zal doorgaan op 18/10/2011 met als thema “Veilig woon-werk verkeer”.
Het betreft hier een voorstelling van een proefproject die zal worden gegeven door de heer Paul Michiels.
Er zal ook een try-out zijn voor een nieuw spel namelijk “ het fluo spel”

Locatie is de nieuwe refter. Hiervoor zal de refter volledig moeten verduistert zijn.
Dit zal gebeuren via het bedekken van de ramen. Hiervoor zijn voldoende helpende handen voorzien. Voor het caféeke zijn ook voldoende vrijwilligers.
Alle dranken aan 1.60 €.
Stand van zaken werkgroep Mozes

Mozeswandeling zal doorgaan op zondag 20/11/2011.
Dit met ondersteuning van IGEMO.
We zullen gebruik maken van een interactief computersysteem.
Antwoorden op de vragen zullen via SMS gegeven worden.
Werkgroep zal doorgaan 20/09/2011.
Igemo heeft een aanbod van 80 vragen.
Er zal een film getoond worden in het kader “klimaat”.
Aandacht ook voor de aantrekkelijkheid van de tussentijdse drankenstand.
Greet al horen voor tenten van het comité van de Kattestraat.

Stand van zaken werkgroep design

Mooie realisaties wat betreft de herinrichting van de kleuterrefter en de speelhoek.
Het vooropgestelde project is afgerond.
Werkgroep krijgt een bijzondere dank van de leerkrachten en de begeleidster van de refter.
Totale budget was +/- 650€.
Voorstel om nog eventueel zitzakken aan te schaffen.
De eventuele komst -  vernieuwing van de poppenkast zal opgevolgd worden door Dirk en de leerkrachten.
Op infofolder een extra vermelding voorzien dat de kleuterrefter gerealiseerd werd met middelen van de ouderraad.Stand van zaken werkgroep verkeer – introductie fluo-hesjes

Hesjes worden verplicht vanaf 15/09/2011!!!!
Dirk zal hierover meer uitleg geven aan de ouders tijdens de volgende info avond.
De leerkrachten zullen hierop ook nog eens de nadruk leggen.
Voorlopig zullen de helmen nog niet verplicht worden. Dit zal opnieuw bekeken worden binnen 1 of 2 jaar.
Voor de eerste vergadering van de werkgroep verkeer verwacht Dirk extra volk. Dit naar aanleiding van het busongeval eerder dit jaar.
Volgende punten zullen dan behandeld worden:
Zebrapad, subsidies stad Mechelen, Gratis theatervoorstelling, fietscontroles, stappersbrevet.

Financiële toestand

Momenteel is er een bedrag van +/- 3.290 € in kas.
Winst uitstuif +/- 830 €
Winst kalenders +/- 510 €

Voorstel om eventueel een gift te doen aan de school. Dit zal besproken worden op de volgende bestuursvergadering.

Organisatie voetbaltornooi

Dit jaar is het terug aan onze school om de organisatie op zich te nemen.
Benny zal hiervoor het nodige doen.
Normaal zou dit doorgaan op de terreinen van SK Laar.
Het is de bedoeling om eten en drank te voorzien.
Er moeten medailles voorzien worden.
Voorstel data : 20/04/2012, 04/05/2012, 25/05/2012

Varia

Art GVA “behalen oudervriendelijk etiket” Zal bekeken worden op de volgende bestuursvergadering.