Om terug te keren naar de website: klik hier

Verontschuldigd : Tina, Mario , Alain, Raf, Benny
Punt 1 Goedkeuring vorig verslag
Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Opmerking hierbij is dat een aantal leden het verslag niet kunnen openen, dit moet verder bekeken
worden
Punt 2 Week van de smaak en soeppakket
Na een eerste korte studie is gebleken dat de kostprijs van een pakket op 5€ kwam , want ons nogal
duur leek. Vooral pastinaak was een dure groente.
De tijd om dit evenement nog goed te kunnen organiseren bleek te kort. Het vraagt ook om een
pedagogische omkadering om dit initiatief bij de ouders te kunnen aanbrengen . Hiervoor is ook
overleg met de leerkrachten nodig .
Er wordt wel voorgesteld om dit initiatief te verschuiven naar Januari 2012 , gezien er in september
al de Moses wandeling is en in oktober de appels van “ kom op tegen kanker”
Werkgroep : Els /Jos
To do :
Jos neemt contact op met de tuinboomschool in Merchtem
Dirk bezorgt Els/Jos een lijst met de namen van de ouders van de kinderen die thuis een
landbouwbedrijf hebben
Uitwerkt voorstel moet klaar zijn tegen 1st ouderraad schooljaar 2011-2012
Tips voor de eventuele inhoud van het pakket
Koksmuts zelf te knutselen (Hilde)
Gezondheidstips voor kinderen en volwassen ivm voeding
Punt 3 Carnaval
Kleuters Thema Beroepen : Ouders zijn reeds geïnformeerd
Leerjaren : Thema sterren op het podium verkleden vrij
Hulp bij kleuters : Hilde / Els
Datum : vrijdag 4 maart
2
Punt 4 Koffiestop vrijdag 18 maart
Organisatie
Enkel nog ’s middags en ’s avonds omdat de ouders ’s morgens geen tijd hebben om lang te blijven.
Middag start 11:40h
Namiddag start 15:00h
Bedeling van koffie / thee/soep / fruitsap
Hulp :
Sofie / Sophie/ Greet / Stefan samen met parochieploeg
Greet vraagt ook na dat Tina eventueel kan
Hulp graag aanwezig 11:10h en 14:30h
Punt 5 Refter
Voorstel :
Om refter en opvanglokaal wat pittiger te maken bv door aankoop nieuwe meubeltjes, renoveren
van oude meubels , aanbrengen van muurstickers etc….
Werkgroep :
Els/Eva/ Hilde (ouders )
School : Mieke/Veerle / leerkracht ? Dirk bespreek dit op de personeelsvergadering en gaat namen
doorgeven aan Eva
Eerste vergadering : 15 februari 20h
Bedoeling van een eerste vergadering is om zeker voorstellen op te lijsten
Aandachtspunten
Lichtinval in nieuwe refter geeft reflectie op beeldscherm
Idee : Misschien advies vragen aan papa /mama Lien 1ste leerjaar architecten
Poppenkast zou ook dringend vernieuwd moeten worden
Veerle en Mieke zouden graag Buffetkast refter willen schilderen
Prioriteit Stoeltjes ( stevige , lichte , stapelbare stoelen, goed afwasbaar)
3
Punt 6 SMOELENBOEK
Voorstel : Alain
Idee is om een foto te plaatsen op de Site van de St Maartenschool van al de leerkrachten, leden van
de ouderraad etc…
Dit is praktisch en gemakkelijk als mensen je een keer willen aanspreken
De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel
To Do : Dirk /Greet neemt contact op met Alain hoe we de foto’s kunnen nemen
Dirk bekijkt dit voorstel met de Webmaster
Punt 7 Uitstuif
Er is reeds samengekomen door de werkgroep
Het aanbod aan activiteiten zal die dag opgesplitst worden
Er wordt gestart met een academische zitting 13H , deze kan enkel op uitnodiging bijgewoond
worden
Daarna start een rondleiding door de school vanaf 14H
Er worden activiteiten aangeboden op kleuterniveau en op niveau lagere school
Oa Rodeo stier, eentjesvissen, buikdansen, springkastelen etc…
De bedoeling is om een activiteitenkaart te voorzien. Eens die vol is , kan die ingeruild worden voor
een prijs.
Catering : Frieten , Curryworsten
Gezien er meer dan 1000 bezoekers verwacht worden , is het noodzakelijk om goed materiaal te
voorzien voor het bakken van de frieten
Er zal ook aanzienlijk veel hulp nodig zijn om alles in goede banen te leiden . De Chiro is bereid om te
helpen.
Er wordt nog een nieuwe vergadering met de werkgroep georganiseerd
4
PUNT 8 Moseswandeling
De datum wordt vastgesteld op 25 september
Idee Dirk : Wandeling Igemo Klimaatzoektocht
Stefaan vraagt na of dit eventueel kan voor kleine groepjes
Werkgroep : Sophie, Pascal , Jos, Greet , Benny (?) , Hans , Luc Moens (?)
Varia
Verkeerswerkgroep donderdag 24 februari om 20.15u
Er word gevraagd door Dirk of er eventueel nog leden aan deze werkgroep willen deelnemen ?
Er werd beslist dat het dragen van een fluo hesje verplicht is voor al de kinderen die met de fiets naar
school komen
Deze hesjes zullen gratis ter beschikking gesteld worden van de kinderen, als ze te klein zijn kunnen
ze geruild worden
Het opnemen van de maten gebeurt klassikaal, meester Koen coördineert de informatie
De aankoop van de hesjes is volledig gesubsidieerd
Werkgroep : Dirk, Harlinde, Stefaan, Jos, Chrisje, Hilde
Volgend punt voor de werkgroep : Verplicht dragen van een fietshelm ?
Kalenderverkoop schooljaar 2011 -2012
Er wordt gevraagd dat er niet met het nemen van de foto’s moet gestart worden
Dirk zal vragen aan Alain wanneer hij tijd heeft
Volgende vergadering gaat door op maandag 21 MAART 20:00H
Tot dan,
Els