Om terug te keren naar de schoolwebsite: klik hier


1. Verslag
Verslag van 21 maart 2011 werd goedgekeurd
2. Plantenbeurs
Er was 1/3 minder volk dan ander jaren, hiervoor zijn verschillende redenen:
 slecht weer voorspeld
 Ronde van Vlaanderen
 vroeger op seizoen
 activiteit in de Nekker
 andere beurzen in de buurt (zonder inkom) worden ook populair
Verkoop van eten en drank was goed. Er was ongeveer 750000 BEF winst, wat goed is om de
lening van de verbouwingen voor 1 jaar te betalen.
Dit jaar was er 1 cafetaria minder door de werken van garage Van San. Volgend jaar komt daar terug
een cafetaria, dat kan wel problemen geven om volgend jaar nog de Cava bar open te houden. Er zijn nu al
360 helpers en is niet evident om er nog extra te vinden.
Organisatie verliep zeer vlot, en de standhouders waren zeer tevreden.
3. Herverkiezing bestuur
Tom is nieuw lid, de rest van de ploeg gaat door.
Bestuur bestaat nu uit: Hans, Stefaan, Tom, Jos, Greet en Dirk.
In augustus zullen de nieuwe taken verdeeld worden.
Nieuwe mensen zijn welkom in het bestuur de komende 4 jaar.
An Oversteyns zal de ouderraad verlaten, en zal een cadeaubon krijgen van Fnac als dank.
4. Uitstuif
Takenlijst is nog niet volledig, er zijn nog 7 plaatsen in te vullen.
Lijst moet klaar zijn tegen dinsdag 23 mei.
Voor de academische zitting hebben nog maar weinig mensen bevestigd.
5. Decoratie
Er zal een boomhut gemaakt worden in het lokaaltje in de refter.
Hiervoor is voorzien:
 nieuwe vloerbedekking
 banken voor speelgoed op te bergen + zitbanken
 nieuw laagje verf
Tegen de uitstuif zal hiervan al een deel in orde zijn
Tot hiertoe heeft dit 200 euro gekost, en zal nog ongeveer 500 euro kosten.
In een 2de fase zal de poppenkast bekeken worden, en zal hiervoor een raming gemaakt worden
Mozes wandeling
Wandeling die Igemo aangeboden heeft is zeker haalbaar voor de wandeling, mits een paar
kleine aanpassingen.
 Route aanpassen zodat de wandeling vertrekt en eindigt op school
 Nieuwe vragen maken, de vragen van Igemo zijn te moeilijk
Igemo heeft ook een introductiefilm, ofwel kunnen we deze gebruiken, of maken we een nieuwe.
De antwoorden op de vragen zullen via sms gaan, op school zal een scorebord staan.
Voor de kinderen zal er een soort van puzzel gemaakt worden, op verschillende plaatsen zullen ze een
stukje kunnen vinden dat ze moeten natekenen.
Er zal wel moeten gewerkt worden met voorinschrijvingen. Igemo heeft de gsm-nummers van de
deelnemers op voorhand nodig voor de voorbereidingen.
Wandeling zal doorgaan op 25/09/2011.
Dit voorstel werd goedgekeurd.
Verkeer
Stad Mechelen geeft een subsidie van 1000 euro wanneer er een dossier binnengebracht zal worden voor
einde mei. De beslissing van de goedkeuring komt er op 20 juni.
Dirk neemt deze taak op zich, hij heeft de meeste van de gegevens liggen.
Het verplichten van de fluo hesjes zal opgenomen worden in het schoolreglement.
6. Ouders werven ouders
De brievenbus hangt omhoog, maar tot hiertoe nog zonder post.
Is er niets te melden, of ligt het aan de plaats van de brievenbus?
Misschien heeft een digitale brievenbus meer succes.
Het oranje papier zal verder gebruikt worden.
Logo zal wel veranderd worden. Alain zal toestemming vragen om het logo van 100 jaar Sint-
Maartenschool te mogen veranderen.
Het smoelenboek zal verder besproken worden op de vergadering van september.
7. Klasverantwoordelijken schooljaar: 2011-2012
1ste kleuterklas: Raf
2de kleuterklas:
3de kleuterklas: Els
1ste leerjaar: Tina
2de leerjaar: Jos
3de leerjaar: Stefaan
4de leerjaar: Alain
5de leerjaar: Benny
6de leerjaar A: Hans
6de leerjaar B: Pascal
8. Activiteit OR
Dit zal doorgaan op 25/06/2011.
Bezoek aan Begijnhof en brouwerij Het Anker
Belangrijke data
Vergadering Mozes: 7/6/2011 om 20u
Bestuursvergadering: 22/08/2011
1ste vergadering 6/9/2011