Om terug te keren naar de schoolwebsite: klik hier

Verslag Ouderraad 21 maart 2011
Verontschuldigd : nog aanvullen
1. Goedkeuring van het verslag 0R 03/2010-2011 dd 20/01/’11
Verslag wordt goedgekeurd
2. Werkgroep decoratie: stand van zaken, eerste voorstellen
Poppenkast: De huidige poppenkast neemt veel plaats in in de kleuterrefter.
We ontwerpen een verplaatsbaar meubel dat tevens dienst
doet als opbergruimte voor de poppen en decors.
Nathalie ontwierp een maquette – juf Cindy stelt deze voor aan de
kleuterjuffen
suggestie: opening bijmaken in de zijpanelen
Kleuterrefter: de werkgroep besliste om te starten met het opfrissen van de
kleuterrefter: themamuur+ snoezelhoek + apart lokaaltje (poppenhuis)
mogelijke thema’s: woonkamer, oase/woestijn, strand en zee, zomerse
picknick
De OR bekijkt welk budget hiervoor kan vrijgemaakt worden. De school
financiert de rest.
3. Evaluatie kip à volonté en koffiestop
Kip à volonté: 9400€ opbrengst
Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen: ongeveer 250€ opbrengst (lagere
opkomst? Later aangekondigd?)
Beide initiatieven werden goed geëvalueerd.
Opm: De lagere school heeft een eigen marktje tijdens het vasten -> hierdoor
werd beslist om de kinderen geen extra geld te laten meebrengen voor de
koffiestop.
4. Herverkiezing bestuur: procedure
Het bestuur 2007 – 2011 is automatisch ontslagnemend.
Leden van de OR kunnen zich hiervoor kandidaat stellen (tot 27/04)
Concreet vergadert het bestuur 4x/jaar om de OR voor te bereiden.
Kandidaturen kunnen per mail/tel aan Greet.
5. Uitstuif: verslag – takenlijst
wanneer? Zaterdag 28 mei
2
programma:
12u30: academische zitting
14u receptie (gelijkaardig aan 100 jaar St Maartenschool)
14u open klas – rondgang in de school door de leerkrachten
Catering (friet, curryworst, taart, koffie) en uitstuif (rodeo, volksspelen,…)door OR
+ chiro
Klasverantwoordelijken spreken ouders aan voor hulp tijdens uitstuif.
6. Werkgroep verkeer: stand van zaken, eerste voorstellen
- Fluo-vestjes: project ingediend – in afwachting van goedkeuring
opstart project begin volgend schooljaar: sept/okt ‘11
- Gespreksavond rond verkeersveiligheid/zichtbaarheid: voorstel WOE.NM
ouders + kinderen samen uitnodigen
Opm: ouders kunnen hier geen verlof voor nemen. Dirk bekijkt de
mogelijkheden met spreker.
Een ander voorstel voor gespreksavond: ontwikkelingsdoelen bij kleuters
(voorstel uitgesteld)
- Fietsencontrole was een succes! 35 van de 37 fietsen waren ok.
7. Plantenbeurs
8. Op te volgen
a. Smoelenboek
‘contactlist’ met foto’s van de ouderraad op de website plaatsen (tegen
sept ’11)
de school is op zoek naar een nieuwe webmaster. Meester Walter wil dit
misschien opnemen. Anderen geïnteresseerd?
b. Schoolkalender
we stappen af van het idee van de seizoenen en zullen de vernieuwde
school als decor voor de kalender gebruiken.
Alain en Dirk nemen dit verder op.
c. Moseswandeling: stand van zaken en voorstel Imego
25/09
Imego klimaatwandeling – thema: duurzaamheid. Contactpersoon Imego
uitnodigen op de werkgroep Mozes. De werkgroep beslist of het haalbaar
is om de klimaatwandeling te ‘vertalen’ naar de Hombeekse situatie.
Alternatief: zelf route uitstippelen, richting Grenshoeve? Zemst-Laar?
3
Service Imego: “wedstrijd” via sms, gratis ter beschikking stellen laptops,
coaching in de voorbereidende periode
d. Voetbaltornooi: 6 mei in Leest
9. Afsluiting werkjaar ouderraad
Bezoek aan ’t Anker, plezante wandeling,…
voorstel datum: 25/06
Alain informeert
10. Varia
a. Zijn alle klasverantwoordelijken (automatisch) lid van de OR?
Alle klasverantwoordelijken worden uitgenodigd voor de OR.