Verslag personeelsvergadering 15/11/18

 

 

1. Agenda :

    - woe 21/11 : Sandy maakt briefje voor extra vervoer (zwemspetters), maa 19/11

                          beslissen doorgaan of niet

    - do 22/11 : oudercontacten : uren aanwezigheid in bakje Dirk of Elsie

    - za 15/11 : opruim kerstmarkt vanaf 20.30

    - ma 7/01 : 2de graad met bus naar station

    - di 15/01 : geen vervanging nodig voor Sandy (Bjork)

    - ma 21/01 nascholing Charlot geannuleerd, Charlot zoekt nieuwe

 

2. Nascholingen : Vertrek eens zonder thema (Christel V.S.)

    Ervaringsgericht onderwijs, in theorie o.k, moeilijker in de praktijk, wel interessant

    hoekenwerk om kleuters zelfstandig te laten werken.

 

3. Evaluatie :

    - STEM- olympiade : goed verlopen, resultaten afwachten

    - speeltafels : klein materiaal opnieuw aanvullen (Kris)

    - speelkaarten : geen pokemonkaarten, wel speelkaarten toegelaten

    - al ballen bijkopen, Sandy bezorgt info van gratis kiwi-ballen aan Kris

 

4. Pedagogisch-didactisch :

    - implementatie ZILL : leeruitkomsten juist sorteren

       Scoodle : interessant om weekschema te maken volgens Gitte

       Gitte volgt samen met Koen uiteenzetting op 7/12, Sandy vervangt

    - Mos-composteren : 3K zonnebloemen zaaien, 3de bezoek aan containerpark,

      6de compostbak 1x/week beluchten

    - ouderparticipatie : wordt positief ervaren : grootouders lezen voor in 3de , 2de,

      acitiviteiten in eerste leerj.

 

5. GGT :

    - Rode Neuzen : dringend foto’s doorsturen, duurt enkele werkdagen voor poster klaar

      is…, 22/11 om 12.45 samenkomst voor laatste afspraken slotdag (in zorgklokaal)

    - school-verrassing : in 4de leerj. lezen duo’s voor aan 1 klashelft, 5de volgt in dec.

      of jan.

 

6. Veiligheid en welzijn :

    - hellend vlak aan inkompoort : volgens ouders te moeilijk voor jonge fietsers, maar te

      ingrijpend om volledige inkom opnieuw aan te leggen, Els kijkt uit naar speciale

      afgeronde klinker

    - winterseizoen : deuren sluiten!

    - AVG : School volgt maatregelen van De Ranken :

                 - leerlingengegevens alleen voor “bevoegden”

                 - eventueel datalek doorgeven aan Dirk

                 - starten met wachtwoordbeleid : min 9 karakters (letters, cijfers, leestekens,…)

 

7. Zorg :

    - medische fiche aangepast (in klasmap)

    - Abe : uitleg door Sandy

    - Zorgplannen : ook tijdens het schooljaar evalueren, niet alleen in juni (door klasleerkracht 

      en zorgleerkracht)  : tegen 21/12

    - nieuw blad voor klassenraad

 

 

 

8. Komende activiteiten :

    - Advent : materiaal is verdeeld, ook in mapje PC leerkrachtenlokaal, opening in klas,

      afsluitviering per graad, zaal wordt versierd

    - Sint : brief binnen tegen 28/11 in groot lettertype, 1 A4-blad, eerst bezoek in 1ste?,

      daarna kleuters in refter, aansluitend klas 2 tot 6

    - kersthappening : kleuters bingo inoefenen

 

9. Agendapunten schoolraad : /

 

10. Varia :

      - teambuilding : voorstel bezoek kerstmarkt Leuven : zie blad

      - kerstbomen : Dirk noteert wie er eentje wil

      - woensdagmiddagsport en nabewaking : ouders vullen dit in op briefje

      - voorleesweek : zie punt 5

 

 

 

 

LAGER

 

- Nieuwe taalmethode :

  - taalkanjers : inkijkexemplaar

  - van In : via Bingel

  - verrekijker : Die Keure

  - iedereen vraagt nog eens rond

 

- Huiswerkmateriaal Wiskanjers :

  Map gaat rond en wordt besteld indien interesse

 

- Didactisch materiaal :

  Moet aanwezig zijn in b.v. les WO

 

- Samenvatting IDP en actiepunten :

  zie blad klasmap 10, versie 15/11/18

 

 

 

Lieve